Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, verze z 18.6.2018

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti DoucimeVas.cz s.r.o., se sídlem Krásná Hora 46, PSČ 582 34, IČ: 04153065, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35315 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa
  • adresa
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem:

  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
  2. přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: info@doucimevas.cz, nebo na poštovní adresu: Krásná Hora 46, PSČ 582 34.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:a. Poskytovatel hostingu: ALUnico s.r.o.,Nad Šárkou 2044/10, Praha 6, 160 00, IČ 248 366 72.b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Kontaktní údaje na Správce

  • Název organizace: DoucimeVas s.r.o.
  • Adresa: Krásná Hora 46, PSČ 582 34
  • Email: info@doucimevas.cz
  • Telefon: + 420 606 274 447 
 7. Společnost DoucimeVas.cz s.r.o. vydala dokument „Zásady zpracování osobních údajů“, kde jsou uvedeny Zásady obšírněji. Dokument je k dispozici na webových stránkách www.doucimevas.cz

 8. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.