Daňový balíček pro rok 2019 schválen 21.12.2018

02.01.2019, Daně

Změny v daních pro rok 2019

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Hromadná pravidelná přeprava osob:

  • dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15% na 10%.
  • tato novela nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, ke které by mělo dojít v průběhu ledna 2019
  • dochází k přeřazení z přílohy č.2 do nově zavedené přílohy č.2a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky

  • dochází k navýšení maximálního limitu výdajů z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč
  • velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40%-80% dle jednotlivých profesí zůstává nezměněna