Minimální zálohy na ZP u OSVČ pro rok 2019

14.12.2018, Daně

Změny u OSVČ pro rok 2019

Minimální měsíční záloha v roce 2019 Termíny pro platbu ZP:

  • ZP musí být uhrazeno do 8. dne následujícho měsíce.
  • zálohy není možné platit ani později, ani si je předplatit na několik měsíců dopředu
  • pokud vykonáváte OSVČ pouze jako svou vedlejší činnost, nemáte povinnost platit zálohy na ZP

Od 1. ledna 2019 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 16 349,50 Kč a minimální záloha na pojistné bude 2 208 Kč.

  • v prvním kalendářním roce své činnosti platí OSVČ zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu a v dalších letech se vychází ze skutečně dosažených příjmů

Vyměřovací základ

  • je 50% příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení
  • měsíčním vyměřovacím základem je potom průměr, který z takto stanoveného vyměřovacího základu připadá na jeden kalendářní měsíc, kdy byla v předchozím kalendářním roce činnost alespoň po část měsíce vykonávána.
  • záloha na pojistné činí 13,5% z vyměřovacího základu
  • minimální vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy

Výpočet pro rok 2019:

  • Podle vyhlášky č.213/2018 Sb. ze dne 19. září 2018 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 stanovena na 30 156 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0843. Pro rok 2019 činí průměrná měsíční mzda 32 699 Kč.

Nově v vypočtené zálohy se poprvé platí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce.