Nové benefity pro zaměstnance.

05.06.2018, Daně

Jaké další benefity čekají zaměstnance v roce 2018?

Benefity pro rok 2018

Každá společnost, která má vymezené zaměstnanecké benefity v rámci své interní směrnice, by měla udělat úpravy dle novely zákona o daních z příjmu pro rok 2018.

Zaměstnanecké půjčky

  • tato změna pouze upřesňuje postup při osvobození majetkového prospěchu zaměstnaneckých zápůjček dle o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. §6 odst.9 písm. v). Od roku 2018 stačí vypočítat majetkový prospěch ze zápůjčky za jednotlivé měsíce jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec. Toto se týká pouze případu pro dodanění zápůjčky u jistiny vyšší než 300 000 Kč.

Nepeněžní příspěvek na knihy

  • do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se doplňuje možnost příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. Knihy které přesahuji 50% reklamy do této kategorie nespadají.
  • musí se však jednat o příspěvek nepeněžní. Zaměstnance si nemůže knihu sám koupit a přinést doklad k proplacení (např. poukázka na knihy, ale nic takového zatím není, je možné použít např. platební kartu).

Nákup zdravotních prostředků i mimo zdravotnická zařízení

  • Od daně z příjmu jsou osvobozeny nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi. Ze strany zaměstnavatele jsou tyto benefity vydávány z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
  • rozdíl o proti minulému roku je v tom, že k nákupu může dojít i v jiných než zdravotních zařízení. Rozhodující bude, že jde o zdravotní prostředek na lékařský předpis.