Novinky u daňového odpisování majetku

02.02.2021, Daně

Daňové odpisy

Na základě schváleného daňového balíčku k samému závěru roku 2020 došlo k významné změně daňových odpisů. Novelizace zákonem č.609/2020 Sb.

Hmotný majetek:

 • který se pro účely zákona o daních z příjmů daňově odpisuje, jsou samostatné hmotné movité věci
 • vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč (zvýšeno z 40 000 Kč)
 • mají provozně technické funkce delší než jeden rok
 • majetek do tohoto limitu, který se účetní jednotka rozhodla aktivovat, se odpisuje účetně
 • účetní odpisy jsou daňově uznatelným nákladem

Odpisová skupina 1. a 2.

 • pořízení od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
 • lze využít mimořádné odpisy
 • daňové uplatnění během 12 nebo 24 měsíců
 • odpisovatel musí být prvním vlastníkem majetku
 • nelze přerušit
 • jejich použití je dobrovolné

Nehmotný majetek (a jeho technické zhodnocení).

 • již není v zákoně o daních z příjmů definováno
 • postupuje se podle účetních odpisů
 • účetní odpisy majetku jsou považovány za daňové náklady