Novinky ve mzdách pro rok 2018

07.06.2018, Účetnictví

Jaké změny přináší rok 2018 ve mzdách.

Koho se týká srážková daň 15% pro rok 2018?

  • dohoda o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně (jednorázové zdanění)
  • dohoda o pracovní činnosti v úhrnu nepřesahující 2 500 Kč měsíčně u téhož plátce (příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu). Pozor - tento limit není totožný s limitem pro tzv. zaměstnání malého rozsahu, od kterého se odvání sociální pojištění. V tomto případě je hranice 2 499 Kč.

Rychlejší čerpání rodičovské dovolené

  • díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu čerpání rodičovské dovolené
  • příspěvek ve výši 220 000 Kč bude možné vyčerpat mnohem rychleji
  • omezení současné horní hranice ve výši 11 500 Kč za měsíc, bude zrušeno a tím bude možno čerpat dávku až ve výši odpovídající pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). To umožní čerpat celkovou částku rodičovského příspěvku za kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců).
  • ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.