Odklad EET

18.11.2020, Daně

Odklad EET

Odklad EET

Určitě vítaná zpráva ohledně EET. Povinnost evidovat tržby je pro všechny subjekty odložena až do 1. prosince 2022. Platí jak pro subjekty, kteří již byli povinni tržby evidovat, tak pro subjekty, kteří měli s evidencí začít od 1. května 2020.

Povinnost evidovat tržby vzniká od 1. ledna 2023 a to pro subjekty bez ohledu do jaké fáze spadaly.

Systém EET je polně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o EET povinnost tržby evidovat.

Co za povinnosti zůstává?

  1. ochrana autentizačních údajů, certifikátů a bloků účtenek
  2. výměnu certifikátu u skončené platnosti je možné odložit
  3. výměna je možná šest měsíců před dalším spuštěním EET (od 1.7.2022-31.12.2022)