OSVČ a daňové přiznání pro rok 2018

23.06.2018, Daně

Paušální výdaje procentem z příjmů v roce 2018

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou pro osoby samostatně výdělečně činné "OSVČ" nejjednodušší formou jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. OSVČ nevede daňovou evidence, ale jen evidenci svých příjmů a pohledávek. Ze strany OSVČ není povinnost vykazovat výdaje dle přijatých dokladů, ale pouze výpočtem příslušného procenta z příjmů (peněz), které v příslušném roce skutečně obdržel. Výše procenta závisí na druhu příjmů. Výhodou uplatnění výdajů paušálem může být vyšší výpočet výdajů, než byl ve skutečnosti.

Limity se oproti minulým létům snížily a proto si raději schovávejte veškeré doklady o vašich výdajích. Paušály se vám již vyplatí jen u nižších příjmů. Úpravu naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. §7.

  • 80% - uplatnit lze nejvýše výdaje do 800.000,- Kč.
  • 60% - uplatnit lze nejvýše výdaje do 600.000,- Kč.
  • 30% - uplatnit lze nejvýše výdaje do 300.000,- Kč.
  • 40% - uplatnit lze nejvýše výdaje do 400.000,- Kč.

Ing. Andrea Dvorská