Kontrolní hlášení a pokuty

05.06.2018, Daně

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu.

Pozitivní zprávou pro rok 2018 je vyjádření Finančního úřadu ze dne 2.1.2018 a to v následujícím znění:

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10,30 a 50 tisíc korun se v roce 2018 nemění. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut, byl aktualizován Dodatkem č. 2.

Pro rok 2018:

  • jedno libovolné prominutí vzniklé ve výši 10,30 a 50 tisíc korun:

    1. 10 tis. Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správce daně vyzván
    2. 30 tis. Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení
    3. 50 tis. Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.
  • pozdní reakce do 5 následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy k podání kontrolního hlášení za předpokladu, že povinnost podat kontrolní hlášení plátci skutečně vznikla

  • pozdní reakce do 5 následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy ke změně, doplnění, či potvrzení údajů v situaci, kdy plátce potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení

V případě vaší žádosti o prominutí těchto pokut nezapomeňte uhradit správní poplatek ve výši 1.000 Kč.