Silniční daň za rok 2018

16.01.2019, Daně

Povinnosti spojené s daňovým přiznáním k silniční dani

Silniční daň č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Termín pro letošní podání silniční daně je stanoven na 31.1.2019. Úhrada musí proběhnout také do konce ledna.

Dani silniční podléhají vozidla registrovaná, provozovaná a používaná v ČR:

  • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravující daně z příjmů.

Dále upozorňujeme, že silniční dani podléhají vždy nákladní automobily a přípojová vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v ČR.

Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak netýká?

  • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojová vozidla,
  • ostatní silniční vozidla (vozidla uvedená v §3 odst. 2 písm. g) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích)
  • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
  • speciální pásové automobily.

POPLATNÍKEM SD JE:

  • provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla (PODÁVÁ SD),
  • OSVČ - vůz nakoupený na IČ OSVČ (PODÁVÁ SD),
  • zaměstnavatel u zaměstnance, který použil vlastní vůz pro firemní účely dle dohody s firmou (PODÁVÁ SD)
  • je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.