Snížení limitu úroků na bytové potřeby

24.11.2020, Daně

Úvěr na bydlení - limity

Dlouho jsme čekali na zrušení daně z nabytí nemovitosti a když už jsem se všichni dočkali, stále zůstala nevyřešená otázka, jak to bude s limitem úroků, které si lze uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.

Tak konečně, zákonem č.386/2020 Sb. byl s účinností od 1.1.2021 snížen limit z 300.000 Kč na 150.000 Kč.

Úhrnná část úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí tento limit překročit.

Podle přechodných ustanovení na úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytové potřeby obstarané před 1.1.2021 se použije zákon o dani z příjmů před novelou.

Obstarání bytové potřeby financované úvěrem před 1.1.2021 - 300.000 Kč.

Obstarání bytové potřeby financované úvěrem po 1.1.2021 - 150.000 Kč.