Výkazy 2018

13.09.2018, Daně

Drobná změna ve výkazech pro rok 2018 ale přece.

Rádi bychom vás upozornili na malou změnu, která proběhla od 1.1.2018 ve výkazech pro podnikatelské subjekty upravené ve č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1.

AKTIVA V levé části naleznete variantu, která byla před úpravou a v pravé části variantu po úpravě.

B.Dlouhodobý majetekB.Stálá aktiva
C.II.NebyloC.II.3. Časové rozlišení
3.1. Náklady příštích období
3.2. Komplexní náklady příštích období
3.3. Příjmy příštích období

PASIVA V levé části naleznete variantu, která byla před úpravou a v pravé části variantu po úpravě.

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých letA.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let2. Jiný výsledek hospodaření minulých let
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let3. ZRUŠENO
C.III.1. NEBYLOC.III.1. Výdaje příštích období
C.III.2. NEBYLOC.III.2. Výnosy příštích období

Výkaz zisků a ztrát V levé části naleznete variantu, která byla před úpravou a v pravé části variantu po úpravě.

F.2. Zůstatková cena prodaného materiáluF.2. Prodaný materiál

Ing. Andrea Dvorská