Zaměstnanec a jeho dovolená

12.09.2018, Mzdy

Návrh pro koncept dovolené

Novinky, které připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Právo na dovolenou za kalendářní rok by měl nově získat zaměstnanec:

  • nepřetržité trvání pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele
  • v příslušném kalendářním roce byla práce vykonána po dobu 52 týdnu
  • v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby

Vznik práva zaměstnance na dovolenou by měl být založen na jeho týdenní pracovní době. Dovolená by se pak již dělila na:

  • dovolenou za kalendářní rok
  • poměrnou část dovolené
  • dodatkovou dovolenou