Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021

20.11.2020, Daně

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021

Minimální mzda se od 1.1.2021 zvyšuje z letošních 14.600 Kč na 15.200 Kč a odpovídajícím způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy. Zaručená mzda může od 1.1.2021 činit až 30.400 Kč. O zvýšení minimální a zaručené mzdy informovalo MPSV dne 16.11.2020.

O výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2020 činila 1.971 Kč a od 1.1.2021 se zvyšuje na 2.502 Kč.

Další dopady do daní za základě zvýšení minimální mzdy pro rok 2021:

  • školkovné 15.200 Kč na jedno dítě
  • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě ve výši 91.200 Kč
  • podmínky pro nárok na měsíční daňový bonus - příjmů 7.600 Kč
  • zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, osvobozen je roční důchod do výše 547.200 Kč