Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy (aktiva, pasiva)