Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky (pasiva)